Implementatieadvies

Nadat concreet bepaald is WAT er gaat veranderen, is het belangrijk gezamenlijk vast te stellen HOE de verandering doorgevoerd gaat worden.
Veel implementaties verlopen chaotisch, doordat de organisatie en externe stakeholders niet voorbereid zijn op de daadwerkelijke verandering.
Projecten zijn vaak te sterk gericht op de inhoud, terwijl juist het proces eromheen randvoorwaarde is voor een succesvolle implementatie.
ICT-veranderingen raken niet alleen techniek en processen, maar vooral ook de cultuur en structuur van de organisatie.
Implementatiemanagement zorgt ervoor dat alle betrokkenen het gevoel hebben dat de nieuwe werkwijze helpt en dat ze er last van hebben als de verandering niet doorgevoerd wordt.

Laat mij advies geven over uw implementatieproces. Vraag nu vrijblijvend meer informatie of een offerte aan.

Drie fasen van implementatiemanagement

  1. Voorbereiding implementatie.
    
Vaststellen implementatiestrategie, opstellen implementatieplan, zo nodig voorafgaand door een stakeholdersanalyse, quickscan, productbreakdown check of ander vooronderzoek.
  2. Uitvoering van het implementatieplan.
    
De realisatie is gefaseerd in productievoorbereiding, productiename en nazorg.
  3. Evaluatie van behaalde resultaten.

Tijdens en na de implementatie is het belangrijk om de opgeleverde resultaten te evalueren om de leerpunten voor een volgende implementatie er uit te halen. Bij het vaststellen van en adviseren over de veranderstrategie kijk ik naar drie essentiële aspecten:

  1. Veranderdoelen
  2. Verandernoodzaak
  3. Verandervermogen

Het is een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie dat deze aspecten goed op elkaar afgestemd zijn.

top