Implementatiemanagement

Voorkom ongewenste situaties en ondersteun het projectmanagement met vakkundig implementatiemanagement.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie hoe ik met Servis uw implementatieproces tot een succes maak.

Visie op implementatie

Implementeren gaat over het realiseren van veranderingen als gevolg van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem. Dat is een multidisciplinair veranderingsproces, waarbij het niet alleen gaat over de technische veranderingen, maar ook over de betrokkenen en de organisatie als geheel.

Implementatie is als het ware het verkrijgen van een nieuw evenwicht in de organisatie, waarbij de informatievoorziening optimaal aansluit op de bedrijfsdoelstellingen. Daarbij moeten alle stakeholders steeds betrokken blijven, zodat iedereen uiteindelijk tevreden is en optimaal met het systeem kan werken.

Waar gaat het vaak mis?

Ruim de helft van de ICT-projecten blijken te mislukken, zo concludeerden Gartner/Ernst & Young en Blue Bricks. De belangrijkste reden is dat projecten niet aan de doelstellingen of verwachtingen voldoen. Bij veel ICT-projecten ligt de focus vanaf het begin op techniek en dat blijft zo gedurende de implementatie. Budgetoverschrijdingen van 10-50 procent zijn dan ook geen uitzonderingen. Bij een project van een half miljoen loopt dit al gauw op naar een ton of twee. Voor het mislukken van het implementeren van nieuwe ICT-systemen zijn veel oorzaken te noemen. Veel voorkomende oorzaken zijn:

 • te beperkte impactanalyse (vaak teveel focus op technische consequenties)
 • projectdoelen niet concreet genoeg of onvoldoende gecommuniceerd
 • IST-situatie niet beschreven
 • SOLL-situatie onvoldoende helder
 • onderschatting van de verandering
 • project teveel gericht op technische realisatie
 • onvoldoende rekening houden met belangen en weerstanden van stakeholders
 • geen regie over het implementatieproces
 • organisatie heeft onvoldoende ervaring met het doorvoeren van dergelijke (complexe) veranderingen
 • te weinig productiewaarde bij de primaire stakeholders
 • onvoldoende grip op IT-beheer
top